Inhoud Cursuspakket "Zorgleren Unlimited"


E-Learning

Algemene dagelijkse levensverrichtingen

 • Eten en drinken
 • Incontinentie – Advies
 • Incontinentie – Zorg
 • Incontinentiemateriaal – Advies
 • Incontinentiemateriaal – Zorg
 • Mondverzorging
 • Slikstoornissen
 • Verzorgend wassen
 • Vocht en voeding

Medische kennis

 • Decubitus
 • Delier
 • Depressie
 • Diabetes mellitus
 • Psychofarmaca

Medische technologie

 • Defibrillator Medtronic LIFEPAK 20
 • Defibrillator ZOLL AED Plus
 • Glucosemeter Accu-Chek Inform (ACI) II
 • Nutricia Voedingspomp

Voorbehouden risicovolle handelingen en acute zorg

 • Basale reanimatie van volwassenen
 • Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen – man (VVT)
 • Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen – man (ZKH)
 • Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen – vrouw
 • Blaaskatheter via urethra verzorgen
 • Blaasspoelen
 • Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
 • Compressief zwachtelen
 • Externe katheter aanbrengen
 • Feces, urine en sputum afnemen voor onderzoek
 • Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen
 • Hechtingen en agraves verwijderen
 • Insuline toedienen met een insulinepen
 • Intramusculair injecteren
 • Intratracheaal uitzuigen
 • Intraveneuze toediening
 • Maagsonde inbrengen voor verpleegkundigen
 • Maagsonde inbrengen voor verzorgenden
 • Neus-maagsonde verzorgen
 • Perifere IV-canule
 • PICC
 • Rectumcanule inbrengen
 • Sondevoeding toedienen
 • Stomazorg
 • Subcutaan injecteren
 • Subcutane canule inbrengen en gebruiken
 • Suprapubische katheter verwisselen en verzorgen
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Tracheacanule verzorgen
 • Venapunctie
 • Vitale functies meten
 • Zuurstof toedienen


Veiligheid

 • Aanpak ouderenmishandeling
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • BHV: Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandveiligheid
 • Datalekken
 • Handhygiëne
 • Hygiënisch werken
 • Rekenen in de zorg
 • Valpreventie
 • Veilig mobiel werken
 • Verantwoord medicijngebruik

Zorg en welzijn

 • COPD
 • Fysieke belasting
 • Inzicht in dementie
 • Medicatie toedienen
 • Medicatie verstrekken
 • Omgaan met dementie voor mantelzorgers en vrijwilligers
 • Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
 • Palliatieve zorg verlenen
 • Rapporteren vanuit het zorgleefplan
 • Voeding en bewegen
 • Werkbegeleiding
 • Werken met het Omaha System
 • Werken met het Omaha System Intramuraal
 • Wondverzorging
 • Zorgleefplan

Wetgeving

 • AVG
 • Gezondheidsrecht: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Gezondheidsrecht: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
 • Gezondheidsrecht: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Privacybescherming & Informatiebeveiliging Leidinggevende
 • Privacybescherming & Informatiebeveiliging Stafmedewerker/algemeen
 • Privacybescherming & Informatiebeveiliging Zorgverlener
 • Wet BIG en het uitvoeringsverzoek

Onmisbaar voor verzorgende en verpleegkundige

arrow_drop_up arrow_drop_down