Inhoud Cursuspakket "Gemeente"


E-Learning

Bedrijfscultuur

 • Agressie en geweld
 • Integriteit bij overheden
 • Pesten op het werk

Communicatie

 • Dienstverlening bij gemeenten

Digitale vaardigheden

 • Digitale veiligheid voor gemeenten
 • Werken met een iPad – overheid (deel 1)
 • Werken met een iPad – overheid (deel 2)
 • Werken met een iPad – overheid (deel 3)
 • Werken met het Triple C zaaksysteem

Loopbaanontwikkeling

 • Basiskennis gemeenteambtenaar
 • Bestuurlijk proces bij gemeenten
 • Zaakgericht werken

Management

 • Management bouwstenen voor gemeenten
 • Management NEMAS bij gemeenten
 • Reorganisatie bij gemeenten

Nederlands

 • Documenten schrijven voor gemeenten
 • Schrijfwijzer voor gemeenten

Wetgeving

 • Bestuurlijke besluitvorming bij gemeenten
 • Bestuursrecht voor gemeenten (deel 1)
 • Bestuursrecht voor gemeenten (deel 2)
 • De rol van burgemeester in het bestuurlijk bestel
 • De rol van de gemeentesecretaris in het bestuurlijk bestel
 • De rol van de griffier in het bestuurlijk bestel
 • De rol van de wethouder in het bestuurlijk bestel
 • De rol van het raadslid in het bestuurlijk bestel
 • Politieke Sensitiviteit
 • Staatsrecht voor gemeenten

Participatie

 • Perceptie van godsdiensten

Ruimtelijke ordening

 • Duurzaamheid bij gemeenten


Essentials

Overheid

 • 6 AVG maatregelen
 • AVG Functionaris Gegevensbescherming
 • AVG Stappenplan
 • Algemene wetten
 • Coalitieakkoord, taken en besluitvorming College van B&W
 • Democratie en algemeen belang
 • Gemeentewet
 • Openbaar bestuur en democratische rechtsstaat
 • Raad, College van B&W en ambtenaren
 • Veel voorkomende onderwerpen
 • Vergaderingen B&W
 • Verschil overheid – bedrijfsleven
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingswaarde
 • Omgevingswet intro
 • Omgevingswet programma

Burgerzaken

 • De basisregistratie personen
 • De Nederlandse nationaliteit
 • Migratie: de verschillende aangiften
 • Reisdocumenten

Wetgeving

 • Wnra: Ambtenaren en cao
 • Wnra: Disciplinaire straffen
 • Wnra: Het civiele procesrecht
 • Wnra: Interne heroverweging in de toekomst
 • Wnra: Ondernemingsraad
 • Wnra: Ontslagvergoedingen
 • Wnra: Ontslag van een ambtenaar
 • Wnra: Repressieve en preventieve ontslagtoets


Webinars

Bedrijfscultuur

 • In kaart brengen van agressief gedrag: de agressiematrix
 • Lean toepassen in het inkoopdomein
 • Stoppen van agressief gedrag: een sluitende aanpak

Communicatie

 • Communicatie bij risicomanagement

Digitale vaardigheden

 • Digitale veiligheid, daar zorg je zelf voor!

Financieel

 • Bijstandsbudgetten 2019: de belangrijkste veranderingen
 • Bijstandsbudgetten 2020
 • Financiële prikkel in het bijstandsbudget

Human Resources

 • De toegevoegde waarde van HR bij reorganisaties

Loopbaanontwikkeling

 • De ondernemende ambtenaar
 • Nieuwe generatie weg- en waterbeheerders

Management

 • Governance: basis
 • Risicomanagement: van verplichting naar gewenst hulpmiddel

Participatie

 • Aanleg, onderhoud en hergebruik in een circulaire economie
 • Amsterdam Rainproof
 • Data en wegbeheer
 • Droogte in Nederland
 • Gemeenschappelijk wegbelevingsonderzoek
 • Ketenaanpak openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie van weginfrastructuur
 • Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Omgevingswijzer
 • Ondernemende binnensteden
 • Ontwerpen voor dementie
 • Praktijkproef Amsterdam
 • Spookfiles
 • Waardebehoud met het materialenpaspoort
 • Wat te doen bij wateroverlast
 • Welke contractkeuzes heb ik voor mijn project?

Wetgeving

 • Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW
 • De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
 • De Omgevingswet en het waterdomein
 • Gemeentelijke uitdagingen van de Participatiewet
 • Gewijzigde Aanbestedingswet: Ruimte voor Innovatie
 • Grip op energiebeleid voor gemeenteraadsleden
 • Gunningsmethodieken – gewichten en scoren
 • Innovatiegericht aanbesteden toegepast
 • Kiezen is een kunst – basisintroductie EMVI
 • Kiezen is een kunst – EMVI-gunningsmethodes
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Omgevingswet
 • Voor- en nadelen van Best Value (Procurement)
 • Werken met BPKV (voorheen EMVI)
 • Wnra: Binding aan de cao
 • Wnra: De ambtelijke arbeidsovereenkomst
 • Wnra: Integriteit en disciplinaire straffen
 • Wnra: Start van een geschil
 • Wnra: Veranderingen in het ontslagrecht

Samenwerken

 • Samenwerken aan het winnen van waarde: de Energie- & Grondstoffenfabriek
 • Samenwerken tussen organisaties
 • Samenwerking tussen familieleden en hulpverleners in de psychiatrie

Transport

 • Innovatiecentrale en Smart Mobility
 • Moving Traffic
 • Nederland: testland voor smart mobility
 • Smart mobility in vogelvlucht
 • Smart Shipping

Nederlands

 • Beleidsstukken schrijven

Nieuwe technologieën

 • Een introductie BIM

Neem zelf initiatief met je carrière

arrow_drop_up arrow_drop_down