Inhoud Cursuspakket "Jeugdzorg"


E-Learning

 • Cursus Beroepscode en TuchtrechtBeroepscode en Tuchtrecht – SKJ accreditatiepunten: 7
 • Juridisch Kader Jeugdreclassering – SKJ accreditatiepunten: 6
 • Werken met LIJ
 • APK: test je kennis over het jeugdstrafrecht 
 • APK: test je kennis over het juridisch kader jeugdbescherming 
 • Juridisch Kader Jeugdbescherming – SKJ accreditatiepunten: 8 
 • Privacy –  SKJ accreditatiepunten: 3
 • Hou me vast & laat me los – SKJ accreditatiepunten: 7 
 • Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening – SKJ accreditatiepunten: 6
 • Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) – SKJ accreditatiepunten: 4 
 • Niet Aangeboren Hersenletsel – SKJ accreditatiepunten: 4
 • Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht! –  SKJ accreditatiepunten: 5
 • Digitale veiligheid voor jeugdzorg
 • Traumasensitief werken – SKJ accreditatiepunten: 7, NVO/NIP punten: Opleiding/diagnostiek: 6 punten, Herregistratie: 6 punten


Essentials

 • Jeugdzorg Juridisch
 • Multiprobleemgezinnen
 • Pleegzorg
 • Uithuisplaatsing


Webinars

 • Aanpak Complexe Scheidingen
 • Conflictscheiding: de jeugdzorgwerker in spagaat
 • De beroepsvereniging BPSW
 • De invloed van armoede op je capaciteit als opvoeder
 • De werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener als voorspellende factor
 • Effectieve bijeenkomsten
 • Family Finding
 • Hechting: De relatie tussen een kind en zijn opvoeder(s)
 • Hoe stel je een goede omgangsregeling op?
 • Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen
 • Mediation in de Jeugdzorg
 • Mediationvaardigheden voor de jeugdzorgwerker
 • Samenwerking tussen familieleden en hulpverleners in de psychiatrie
 • Weet jij alles over gesloten jeugdhulp?
 • Werken met beelden in de jeugdzorg
 • erken vanuit sociale netwerk strategieënAdolescentenstrafrecht
 • Beroepscode en Tuchtrecht
 • Beschermingsmogelijkheden voor 18 plussers
 • De aanvaardbare termijn bij de gezagsbeëindigende maatregel
 • De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen 
 • De positie van slachtoffers in het strafproces  
 • Einde BOPZ… en nu?
 • Help, een tuchtklacht! Wat nu?
 • Hoe ga je om met privacy?
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Omgangsregeling vaststellen, wijzigen of stopzetten
 • Optreden ter terechtzitting voor de Jeugdbescherming
 • Participatie van het kind: een grondrecht!
 • Rechten van het Kind
 • Schoolverzuim 
 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • De Week van de Kinderen veilig
 • Huiselijk geweld vanuit systemisch perspectief
 • Kindermishandeling: risico’s signaleren tijdens de zwangerschap
 • Praten met ouders over kindermishandeling
 • Praten met pubers over kindermishandeling
 • Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik? 
 • HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB
 • Interventies voor jongeren met een LVB
 • Jongeren met een LVB in residentiële zorg
 • Jongeren met een LVB, psychiatrische problematiek & criminaliteit
 • LVB en jeugdcriminaliteit
 • Signs of Safety
 • Sociale informatieverwerking van jongeren met LVB
 • Het puberbrein
 • Hoogsensitiviteit in de praktijk
 • Kinderen/jongeren met een auditieve beperking
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen en erkennen
 • Stress en veerkracht in de Jeugdzorg
 • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 4 jaar  
 • Pleegzorg 18+  
 • Loverboyproblematiek
 • Sexting en Grooming 
 • Jongeren met een LVB en sociale media
 • LVB en grensoverschrijdend gedrag via sociale media
 • Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB
 • Aanbesteding in de Jeugdzorg
 • De Nieuwe Route – Kanteling sociaal domein
 • De rol van de gemeente bij specialistische jeugdhulp
 • De rol van de GI vanaf januari 2018
 • De rol van de hoofdaannemer vanaf januari 2018
 • De rol van de jeugdzorgwerker vanaf januari 2018
 • Lokale lobby
 • Transitie Jeugdzorg: aandacht voor kwetsbare groepen 
 • Kinderen met een complex trauma begeleiden
 • Traumasensitief werken 
 • Aanpak online agressie 
 • Ga je wel veilig op huisbezoek?

Ben jij de Jeugdzorg professional ?

arrow_drop_up arrow_drop_down