Inhoud Cursuspakket "Primair Onderwijs"


E-Learning

21st Century Skills

 • De basis van 21e-eeuwse vaardigheden
 • 21e-eeuwse vaardigheden in de praktijk
 • Maak kennis met STEAM

Didactiek

 • Coöperatief leren
 • De startende Leraar
 • Escape Room in de klas
 • Handelingsgericht werken
 • Implementeren doe je zo: De basis
 • Implementeren doe je zo: Taal
 • Implementeren doe je zo: Rekenen
 • Implementeren doe je zo: Lezen
 • Implementeren doe je zo: Zaakvakken
 • Leerlijnen Rekenen – verdieping (toets bovenbouw)
 • Leerlijnen Rekenen – verdieping (toets middenbouw)
 • Leerlijnen Rekenen – verdieping (toets onderbouw)
 • Leerlijnen rekenen: de basis
 • Leerlijnen rekenen: verdieping
 • Leerlijnen sociaal-emotioneel: de basis
 • Leerlijnen sociaal-emotioneel: verdieping
 • Leerlijnen Sociaal-emotionele ontwikkeling – verdieping (toets bovenbouw)
 • Leerlijnen Sociaal-emotionele ontwikkeling – verdieping (toets middenbouw)
 • Leerlijnen Sociaal-emotionele ontwikkeling – verdieping (toets onderbouw)
 • Leerlijnen Taal – verdieping (toets bovenbouw)
 • Leerlijnen Taal – verdieping (toets middenbouw)
 • Leerlijnen Taal – verdieping (toets onderbouw)
 • Leerlijnen taal: de basis
 • Leerlijnen taal: verdieping
 • Leren zichtbaar maken
 • Modeling voor begrijpend lezen
 • Onderzoekend leren in het basisonderwijs
 • Ontwerpend leren
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel getalbegrip
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel kleur en vorm
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel optellen en aftrekken
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel tellen
 • Ontwikkelingsmateriaal tussendoel woordenschat
 • Opbrengstgericht werken voor het primair onderwijs
 • Referentieniveaus Rekenen
 • Referentieniveaus Taal
 • Techniek voor kleuters

Digitale vaardigheden

 • Digibord bij kleuters Deel 1
 • Digibord bij kleuters Deel 2
 • Digitaal leren op school
 • Digitale veiligheid voor onderwijs

Kennisnet

 • Wegwijs in Kennisnet

Pedagogiek

 • Alles is talent
 • Anders kijken naar gedra
 • Digitaal pesten
 • Een hoogbegaafde leerling, wat nu?
 • Eigenaarschap
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motiveren van leerlingen
 • Passend Onderwijs …de basis
 • Passend Onderwijs …en nu in de praktijk
 • Talentontwikkeling in de klas

Samenwerken

 • Intervisie
 • Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie

Arbo

 • Wat te doen bij een ongeluk versie scholen

Communicatie

 • Voortgangsgesprekken

Social media

 • Sociale media in het onderwijs

Wetgeving

 • AVG voor basisscholen
 • Meldcode Kindermishandeling in het Primair Onderwijs


Essentials

Grondleggers

 • Aristoteles
 • Burrhus Frederic Skinner
 • Francis Galton
 • Jean Piaget
 • Jerome Bruner
 • John Watson
 • Maria Montessori
 • Socrates


Leervormen

 • 21st Century Skills, algemeen
 • 21st Century Skills, creativiteit
 • 4C/ID-model
 • Activerende didactiek en ICT
 • Constructivisme
 • De calculator
 • Gamification
 • Verschil tussen didactiek en pedagogiek
 • Wat verstaan we onder leervormen?
 • Wynand Wijnen en PGO


Webinars

21st Century Skills

 • Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden!
 • Coderen en programmeren
 • Digitale geletterdheid: van visie naar praktijk
 • Gamification

Communicatie

 • De reïficatie van ADHD
 • Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen
 • Interactievaardigheden beter benutten
 • Theatertechnieken voor docenten: Aandacht vasthouden
 •  Theatertechnieken voor docenten: Communiceren met grote groepen
 • Theatertechnieken voor docenten: Lastige situaties de baas
 • Theatertechnieken voor docenten: Mentale en fysieke voorbereiding
 • Theatertechnieken voor docenten: Verteltechnieken

Didactiek

 • Aan de slag met Google Classroom (en meer)
 • De toekomst van het onderwijs in een veranderende maatschappij
 • Doelen stellen in de klas
 • Een lerende leerkracht reflecteert
 • Hoe zet ik Lego in tijdens mijn rekenlessen?
 • Leiderschap in gepersonaliseerd onderwijs
 • Leren zichtbaar maken met formatieve assessment
 • Opbrengstgericht werken 2.0
 • Oplossingsgericht werken op school
 • Uitdagend innoveren
 • Woordenschat en lezen


Gezondheid

 • Gelukkig en gezond leven met hooggevoeligheid

Human Resources

 • Professionalisering HRM verbetert functiemix
 • Wenkend perspectief

Kennisnet

 • Auteursrecht in het onderwijs
 • BYOD in het onderwijs
 • Privacy in het onderwijs
 • Reisgids Digitaal Leermateriaal


Management

 • Implementatie en verandermanagement in het onderwijs
 • Verbinden om innovatie en duurzame waarde creatie te creëren

Nederlands

 • Close reading

Wacht niet langer en begin met leren!

arrow_drop_up arrow_drop_down