Pakket Gemeente - ZK-Academie

Pakket Gemeente

Cursuspakket Gemeente

Veel gemeentemedewerkers hebben tegenwoordig moeite om hun kennis up-to-date te houden. Deze trainingen helpen hen in het opdoen van de benodigde kennis.  Het Pakket Gemeente is onmisbaar voor iedere gemeentemedewerker. Denk aan de basiskennis die je nodig hebt als ambtenaar, aandachtspunten bij het schrijven van beleidsstukken en de kanteling van het sociaal domein.

12 maanden toegang en onbeperkt alle trainingen volgen voor EUR 129,=.

Inhoud van het pakket

Bedrijfscultuur

Communicatie

Digitale vaardigheden

 • Digitale veiligheid voor gemeenten
 • Werken met een iPad – overheid (deel 1)
 • Werken met een iPad – overheid (deel 2)
 • Werken met een iPad – overheid (deel 3)
 • Werken met het Triple C zaaksysteem

Loopbaanontwikkeling

Management

Nederlands

 • Documenten schrijven voor gemeenten
 • Schrijfwijzer voor gemeenten

Participatie

Ruimtelijke ordening

 • Duurzaamheid bij gemeenten

Wetgeving

Bedrijfscultuur

 • In kaart brengen van agressief gedrag: de agressiematrix
 • Lean toepassen in het inkoopdomein
 • Stoppen van agressief gedrag: een sluitende aanpak

Communicatie

 • Communicatie bij risicomanagement

Digitale vaardigheden

 • Digitale veiligheid, daar zorg je zelf voor!

Financieel

 • Bijstandsbudgetten 2019: de belangrijkste veranderingen
 • Bijstandsbudgetten 2020
 • Financiële prikkel in het bijstandsbudget

Human Resources

 • De toegevoegde waarde van HR bij reorganisaties

Loopbaanontwikkeling

 • De ondernemende ambtenaar
 • Nieuwe generatie weg- en waterbeheerders

Management

 • Governance: basis
 • Risicomanagement: van verplichting naar gewenst hulpmiddel

Nederlands

 • Beleidsstukken schrijven

Nieuwe technologieën

 • Een introductie BIM

Participatie

 • Aanleg, onderhoud en hergebruik in een circulaire economie
 • Amsterdam Rainproof
 • Data en wegbeheer
 • Droogte in Nederland
 • Gemeenschappelijk wegbelevingsonderzoek
 • Ketenaanpak openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie van weginfrastructuur
 • Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Omgevingswijzer
 • Ondernemende binnensteden
 • Ontwerpen voor dementie
 • Praktijkproef Amsterdam
 • Spookfiles
 • Waardebehoud met het materialenpaspoort
 • Wat te doen bij wateroverlast
 • Welke contractkeuzes heb ik voor mijn project?

Samenwerken

 • Samenwerken aan het winnen van waarde: de Energie- & Grondstoffenfabriek
 • Samenwerken tussen organisaties
 • Samenwerking tussen familieleden en hulpverleners in de psychiatrie

Transport

 • Innovatiecentrale en Smart Mobility
 • Moving Traffic
 • Nederland: testland voor smart mobility
 • Smart mobility in vogelvlucht
 • Smart Shipping

Wetgeving

 • Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW
 • De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
 • De Omgevingswet en het waterdomein
 • Gemeentelijke uitdagingen van de Participatiewet
 • Gewijzigde Aanbestedingswet: Ruimte voor Innovatie
 • Grip op energiebeleid voor gemeenteraadsleden
 • Gunningsmethodieken – gewichten en scoren
 • Innovatiegericht aanbesteden toegepast
 • Kiezen is een kunst – basisintroductie EMVI
 • Kiezen is een kunst – EMVI-gunningsmethodes
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Omgevingswet
 • Voor- en nadelen van Best Value (Procurement)
 • Werken met BPKV (voorheen EMVI)
 • Wnra: Binding aan de cao
 • Wnra: De ambtelijke arbeidsovereenkomst
 • Wnra: Integriteit en disciplinaire straffen
 • Wnra: Start van een geschil
 • Wnra: Veranderingen in het ontslagrecht

Burgerzaken

 • De basisregistratie personen
 • De Nederlandse nationaliteit
 • Migratie: de verschillende aangiften
 • Reisdocumenten

Overheid

 • 6 AVG maatregelen
 • AVG Functionaris Gegevensbescherming
 • AVG Stappenplan
 • Algemene wetten
 • Coalitieakkoord, taken en besluitvorming College van B&W
 • Democratie en algemeen belang
 • Gemeentewet
 • Openbaar bestuur en democratische rechtsstaat
 • Raad, College van B&W en ambtenaren
 • Veel voorkomende onderwerpen
 • Vergaderingen B&W
 • Verschil overheid – bedrijfsleven
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingswaarde
 • Omgevingswet intro
 • Omgevingswet programma

Wetgeving

 • Wnra: Ambtenaren en cao
 • Wnra: Disciplinaire straffen
 • Wnra: Het civiele procesrecht
 • Wnra: Interne heroverweging in de toekomst
 • Wnra: Ondernemingsraad
 • Wnra: Ontslagvergoedingen
 • Wnra: Ontslag van een ambtenaar
 • Wnra: Repressieve en preventieve ontslagtoets