Pakket Gemeente

Pakket Gemeente

Het abonnement Gemeente is speciaal ontwikkeld voor medewerkers bij gemeenten. Hierbij valt te denken aan een cursus “Bestuurlijk proces” en vele anderen zoals “Bestuursrecht”,”Documenten schrijven” etc..

Dit abonnement is zowel individueel als voor organisaties af te sluiten. Voor elke organisatie hebben we scherpe tarieven en mogelijkheden.

 • Agressie en Geweld
 • Basiskennis ambtenaar
 • Bestuurlijk Proces
 • Bestuurlijke Besluitvorming
 • Bestuursrecht 1
 • Bestuursrecht 2
 • De rol van burgemeester in het bestuurlijk bestel
 • De rol van gemeentesecretaris in het bestuurlijk bestel
 • De rol van griffier in het bestuurlijk bestel
 • De rol van raadslid in het bestuurlijk bestel
 • De rol van wethouder in het bestuurlijk bestel
 • Dienstverlening
 • Digitale veiligheid
 • Documenten Schrijven
 • Integriteit
 • Introductie duurzaamheid
 • Management bouwstenen
 • Management NEMAS
 • Perceptie van godsdiensten
 • Pesten op het werk
 • Politieke sensitiviteit
 • Reorganisatie bij gemeenten
 • Schrijfwijzer
 • Staatsrecht Introductie wetten
 • Werken met het Triple C zaaksysteem
 • Zaakgericht werken
 • Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW
 • Amsterdam Rainproof
 • Beleidsstukken schrijven
 • Burgerparticipatie
 • Communicatie bij risicomanagement
 • De ondernemende ambtenaar
 • De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
 • De Nieuwe Route – Kanteling sociaal domein
 • Digitale veiligheid, daar zorg je zelf voor!
 • Een introductie BIM
 • Gemeenschappelijk wegbelevingsonderzoek: wat vinden onze gebruikers nu echt van onze wegen?
 • Gewijzigde aanbestedingswet: ruimte voor innovatie
 • Governance basis
 • Gunningsmethodieken – gewichten en scoren
 • HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB
 • Innovatiecentrale en Smart Mobility
 • Innovatiegericht aanbesteden toegepast
 • Ketenaanpak openbare ruimte
 • Kiezen is een kunst: basisintroductie EMVI
 • Kiezen is een kunst: EMVI-gunningsmethodes
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Klimaatadaptatie van weginfrastructuur
 • Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Nederland: testland voor smart mobility
 • Nieuwe generatie weg- en waterbeheerders
 • Omgevingswet
 • Omgevingswijzer
 • Ondernemende binnensteden
 • Ontwerpen voor dementie
 • Optreden ter terechtzitting
 • Participatief werken in gemeentelijke organisaties
 • Reorganisaties vanuit HR Perspectief: de toegevoegde waarde van HR
 • Risicomanagement: van verplichting naar gewenst hulpmiddel
 • Samenwerken aan het winnen van waarde: de Energie- & Grondstoffenfabriek
 • Samenwerken tussen organisaties
 • Samenwerken aan het winnen van waarden: de Energie- & Grondstoffenfabriek
 • Smart mobility in vogelvlucht
 • Smart Shipping: slimmer, veiliger en duurzamer varen
 • Spookfiles
 • Voor- en nadelen van Best Value (Procurement)
 • Welke contractkeuzes heb ik voor mijn project?
 • Werken met BPKV (voorheen EMVI)
 • 6 AVG maatregelen
 • AVG Functionaris Gegevensbescherming
 • AVG Stappenplan
 • Algemene wetten
 • Coalitieakkoord, taken en besluitvorming College van
 • B&W
 • Democratie en algemeen belang
 • Gemeentewet
 • Openbaar bestuur en democratische rechtsstaat
 • Raad, College van B&W en ambtenaren
 • Veel voorkomende onderwerpen
 • Vergaderingen B&W
 • Verschil tussen overheid en bedrijfsleven
 • Werken met een ipad (deel 1 t/m 3)
 • Leeswijzer
 • Kennismaking met het begrip democratie
 • Kennismaking met de Gemeentewet
 • Algemene wetten waarvan je het bestaan moet kennen
 • Veel voorkomende onderwerpen en daaraan gerelateerde wetten
 • Besluitvorming door college van B&W
 • Besluitvorming door de gemeenteraad
 • Instrumenten die de raad ter beschikking staan
 • Gemeenteraad, college van B&W en ambtenaren
 • Vergaderingen van B&W
 • Openbaar bestuur en scheiding van machten
 • Verschil overheid en particulier bedrijf

Voor organisaties hebben we speciale tarieven.

Meer weten over deze tarieven?

Neem contact op.

* verplichte invul velden