Pakket Jeugdzorg - ZK-Academie

Pakket Jeugdzorg

Cursuspakket Jeugdzorg

Maak kennis met de online opleidingen voor jeugdzorgwerkers.

Geef huidige medewerkers meer tijd voor cliënten en trek nieuwe medewerkers aan met een passend opleidingsbeleid.

U heeft hiermee 12 maanden onbeperkt toegang tot de inhoud van alle onderstaande cursussen.

12 maanden toegang en onbeperkt alle trainingen volgen voor EUR 129.

Inhoud van het pakket

 Aanpak Complexe Scheidingen
 Conflictscheiding: de jeugdzorgwerker in spagaat
 De beroepsvereniging BPSW
 De invloed van armoede op je capaciteit als opvoeder
 De werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener als voorspellende factor
 Effectieve bijeenkomsten
 Family Finding
 Hechting: De relatie tussen een kind en zijn opvoeder(s)
 Hoe stel je een goede omgangsregeling op?
 Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen
 Mediation in de Jeugdzorg
 Mediationvaardigheden voor de jeugdzorgwerker
 Samenwerking tussen familieleden en hulpverleners in de psychiatrie
 Weet jij alles over gesloten jeugdhulp?
 Werken met beelden in de jeugdzorg
 Werken vanuit sociale netwerk strategieënAdolescentenstrafrecht
 Beroepscode en Tuchtrecht
 Beschermingsmogelijkheden voor 18 plussers
 De aanvaardbare termijn bij de gezagsbeëindigende maatregel
 De Jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen 

 De positie van slachtoffers in het strafproces  

 Einde BOPZ… en nu?
 Help, een tuchtklacht! Wat nu?
 Hoe ga je om met privacy?
 Klachtrecht en tuchtrecht
 Omgangsregeling vaststellen, wijzigen of stopzetten
 Optreden ter terechtzitting voor de Jeugdbescherming
 Participatie van het kind: een grondrecht!
 Rechten van het Kind
 Schoolverzuim 

 De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 De Week van de Kinderen veilig
 Huiselijk geweld vanuit systemisch perspectief
 Kindermishandeling: risico’s signaleren tijdens de zwangerschap
 Praten met ouders over kindermishandeling
 Praten met pubers over kindermishandeling
 Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik? 

 HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB
 Interventies voor jongeren met een LVB
 Jongeren met een LVB in residentiële zorg
 Jongeren met een LVB, psychiatrische problematiek & criminaliteit
 LVB en jeugdcriminaliteit
 Signs of Safety
 Sociale informatieverwerking van jongeren met LVB

 Het puberbrein
 Hoogsensitiviteit in de praktijk
 Kinderen/jongeren met een auditieve beperking
 Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen en erkennen
 Stress en veerkracht in de Jeugdzorg
 Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 4 jaar  

 Pleegzorg 18+  

 Loverboyproblematiek
 Sexting en Grooming 

 Jongeren met een LVB en sociale media
 LVB en grensoverschrijdend gedrag via sociale media
 Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB  

 Aanbesteding in de Jeugdzorg
 De Nieuwe Route – Kanteling sociaal domein
 De rol van de gemeente bij specialistische jeugdhulp
 De rol van de GI vanaf januari 2018
 De rol van de hoofdaannemer vanaf januari 2018
 De rol van de jeugdzorgwerker vanaf januari 2018
 Lokale lobby
 Transitie Jeugdzorg: aandacht voor kwetsbare groepen 

 Kinderen met een complex trauma begeleiden
 Traumasensitief werken 

 Aanpak online agressie 

 Ga je wel veilig op huisbezoek?


  • Jeugdzorg Juridisch
  • Multiprobleemgezinnen
  • Pleegzorg
  • Uithuisplaatsing