Pakket Jeugdzorg

Pakket Jeugdzorg

Speciaal voor medewerkers in de jeugdzorg is het Pakket Jeugdzorg ontwikkeld. Denk aan cursussen als trauma-sensitief werken, gedwongen hulpverlening en hechting bij kinderen. In dit abonnement worden zowel cursussen, webinars als essentials aangeboden.

Dit abonnement is zowel individueel als voor organisaties af te sluiten. Voor elke organisatie hebben we scherpe tarieven en mogelijkheden.

 • APK test je kennis over het juridisch kader jeugdbescherming
 • APK test je kennis over het jeugdstrafrecht
 • Begeleiden van jongeren met een licht verstandelijke beperking bij een Halt-straf
 • Beroepscode en tuchtrecht
 • Foetal Alcohol Syndroom (FAS)
 • Hechting bij kinderen
 • Digitale veiligheid
 • Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening
 • Juridisch kader jeugdbescherming
 • Juridisch kader jeugdreclassering
 • Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Traumasensitief werken
 • Werken met LIJ
 • Aanbesteding in de jeugdzorg
 • Aanpak complexe scheidingen
 • Adolescentenstrafrecht
 • Beroepscode en tuchtrecht
 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • De aanvaardbare termijn bij de gezagsbeëindigende maatregel
 • De beroepsvereniging BPSW
 • De invloed van armoede op je capaciteit als opvoeder
 • De jeugdwet in de praktijk: ervaringen en nieuwe ontwikkelingen
 • De nieuwe route – kanteling sociaal domein
 • De positie van slachtoffers in het strafproces
 • De rol van de gemeente en de visie op specialistische jeugdhulp
 • De rol van de GI vanaf januari 2018
 • De rol van de hoofdaannemer vanaf januari 2018
 • De rol van de jeugdzorgwerker vanaf januari 2018
 • De Week van de kinderen veilig: Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking.
 • De werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener als voorspellende factor
 • Effectieve bijeenkomsten
 • Family finding
 • Ga je wel veilig op huisbezoek?
 • Hechting: De relatie tussen een kind en zijn opvoeder(s)
 • Help, een tuchtklacht! Wat nu?
 • Hoe ga je om met privacy?
 • Hoogsensitiviteit in de praktijk
 • HouVast – een nieuwe interventie voor gezinnen van ouders met een LVB
 • Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen
 • Interventies voor jongeren met een LVB
 • Jongeren met een LVB en sociale media
 • Jongeren met een LVB in residentiële zorg
 • Jongeren met een LVB, psychiatrische problematiek & criminaliteit
 • Kinderen met een complex trauma begeleiden
 • Kinderen/jongeren met een auditieve beperking
 • Kindermishandeling: risico’s signaleren tijdens de zwangerschap
 • Klachtrecht en tuchtrecht
 • Loverboyproblematiek
 • LVB en grensoverschrijdend gedrag via sociale media
 • LVB en jeugdcriminaliteit
 • Mediationvaardigheden voor de jeugdzorgwerker
 • Meerderjarig, maar ook volwassen? Beschermingsmogelijkheden voor 18 plussers
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH) herkennen en erkennen
 • Optreden ter terechtzitting
 • Optreden ter terechtzitting voor de jeugdbescherming
 • Participatie van het kind: een grondrecht!
 • Pleegzorg 18+
 • Praten met ouders over kindermishandeling
 • Praten met pubers over kindermishandeling
 • Problematisch internetgedrag van jongeren met een LVB
 • Rechten van het kind
 • Schoolverzuim
 • Sexting en Grooming
 • Signs of safety
 • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot 4 jaar
 • Transitie jeugdzorg: aandacht voor kwetsbare groepen
 • Traumasensitief werken
 • Wat als een kind jou vertelt over mishandeling en misbruik?
 • Werken met beelden in de jeugdzorg
 • Werken vanuit sociale netwerk strategieën

Richtlijnen jeugdhulp multiprobleem gezin

 • Basiskennis
 • Specifieke kennis

Richtlijnen pleegzorg

 • Waarom deze serie
 • Waarover gaat het?
 • Aanbevelingen
 • Kern
 • Ontwikkeling pleegkind
 • Ontwikkeling pleegkind praktijk
 • Perspectief pleegkind
 • Perspectief pleegkind praktijk
 • Hulpmiddelen
 • Stabiliteit plaatsing
 • Stabiliteit plaatsing praktijk
 • Kindermishandeling
 • Kindermishandeling praktijk
 • Participatie
 • Participatie praktijk

Juridisch: Het woord doen op zitting

 • Do’s en don’ts ter terechtzitting
 • Elevator pitch
 • Inleiding
 • Stap 1: doel en context
 • Stap 2: Selecteren van informatie
 • Stap 3: Volgorde van informatie
 • Stap 4: Overtuigend presenteren

Juridisch: Soorten zitting en je rol

 • Inleiding
 • Raadkamer
 • Schorsing van de voorlopige hechtenis
 • Voorgeleiding

Blijf bij de feiten

 • Inleiding
 • Actualiteit
 • Bespreken/vastleggen van informatie
 • Bronvermelding
 • Feitelijk rapporteren
 • Gebruik duidelijke taal
 • Harde en zachte gegevens
 • Informatie van derden
 • Informatie van derden: specifieke gevallen
 • Leeftijden
 • Reactie cliënt
 • Verifiëren en accorderen van informatie

Voor organisaties hebben we speciale tarieven.

Meer weten over deze tarieven?

Neem contact op.

* verplichte invul velden