Pakket Primair Onderwijs - ZK-Academie

Pakket Primair Onderwijs

Cursuspakket Primair Onderwijs

Op een laagdrempelige manier werken aan je professionele vaardigheden? Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten in het primair onderwijs.

12 maanden onbeperkt alle cursussen volgen uit dit pakket

Inhoud van het cursuspakket

21st Century Skills

 • De basis van 21e-eeuwse vaardigheden
 • 21e-eeuwse vaardigheden in de praktijk
 • Maak kennis met STEAM

Arbo

 • Wat te doen bij een ongeluk versie scholen

Communicatie

 • Voortgangsgesprekken

Didactiek

Digitale vaardigheden

Kennisnet

 • Wegwijs in Kennisnet

Pedagogiek

Samenwerken

Social media

Wetgeving

21st Century Skills

 Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden!
 Coderen en programmeren
 Digitale geletterdheid: van visie naar praktijk
 Gamification

Communicatie

 De reïficatie van ADHD
 Insluiting, uitsluiting & diversiteit binnen beschermjassen
 Interactievaardigheden beter benutten
 Theatertechnieken voor docenten: Aandacht vasthouden
 Theatertechnieken voor docenten: Communiceren met grote groepen
 Theatertechnieken voor docenten: Lastige situaties de baas
 Theatertechnieken voor docenten: Mentale en fysieke voorbereiding
 Theatertechnieken voor docenten: Verteltechnieken

Didactiek

 Aan de slag met Google Classroom (en meer)
 De toekomst van het onderwijs in een veranderende maatschappij
 Doelen stellen in de klas
 Een lerende leerkracht reflecteert
 Hoe zet ik Lego in tijdens mijn rekenlessen?
 Leiderschap in gepersonaliseerd onderwijs
 Leren zichtbaar maken met formatieve assessment
 Opbrengstgericht werken 2.0
 Oplossingsgericht werken op school

 Uitdagend innoveren
 Woordenschat en lezen

Gezondheid


 Gelukkig en gezond leven met hooggevoeligheid

Human Resources

 Professionalisering HRM verbetert functiemix
 Wenkend perspectief

Kennisnet

 Auteursrecht in het onderwijs
 BYOD in het onderwijs
 Privacy in het onderwijs
 Reisgids Digitaal Leermateriaal

Management
 Implementatie en verandermanagement in het onderwijs
 Verbinden om innovatie en duurzame waarde creatie te creëren

Nederlands
 Close reading

Grondleggers

 • Aristoteles
 • Burrhus Frederic Skinner
 • Francis Galton
 • Jean Piaget
 • Jerome Bruner
 • John Watson
 • Maria Montessori
 • Socrates

Leervormen

 • 21st Century Skills, algemeen
 • 21st Century Skills, creativiteit
 • 4C/ID-model
 • Activerende didactiek en ICT
 • Constructivisme
 • De calculator
 • Gamification
 • Verschil tussen didactiek en pedagogiek
 • Wat verstaan we onder leervormen?
 • Wynand Wijnen en PGO