Pakket Primair onderwijs

Pakket Primair Onderwijs 

Ben je werkzaam in het onderwijs? Het abonnement voor Primair Onderwijs is ontwikkeld in samenwerking met experts uit het onderwijs. Dit abonnement omvat cursussen voor zowel de startende leraar als leraren met ruime ervaring. Denk aan cursussen als Klassenmanagement, Voortgangsgesprekken, Begrijpend lezen en Talentontwikkeling in de klas.

Dit abonnement is zowel individueel als voor organisaties af te sluiten. Voor elke organisatie hebben we scherpe tarieven en mogelijkheden.

 • Alles is talent
 • Eigenaarschap
 • Onderzoekend leren
 • Digitaal leren op school
 • Directe Instructie model
 • Coöperatief leren
 • Communiceren met kinderen
 • Implementeren doe je zo: de basis (1/5)
 • Implementeren doe je zo: taal (2/5)
 • Implementeren doe je zo: rekenen (3/5)
 • Implementeren doe je zo: lezen (4/5)
 • Implementeren doe je zo: zaakvakken (5/5)
 • Klassenmanagement
 • Voortgangsgesprekken met ouders
 • Begrijpend lezen
 • Chinees voor kinderen
 • Engels voor kinderen
 • Intervisie
 • Handelingsgericht werken
 • Opbrengstgericht werken
 • Talentontwikkeling in de klas
 • Meervoudige intelligentie
 • Een hoogbegaafde leerling, wat nu?
 • Ontwikkelingsmaterialen (kleur en vorm)
 • Ontwikkelingsmaterialen (tellen)
 • Ontwikkelingsmaterialen (getalbegrip)
 • Ontwikkelingsmaterialen (woordenschat)
 • Ontwikkelingsmaterialen (optellen en aftrekken)
 • Groene Spelen
 • Leren zichtbaar maken
 • Rekendidactiek
 • Anders kijken naar gedrag
 • Meldcode Kindermishandeling
 • Motiveren van leerlingen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Overblijfmedewerker
 • Passend Onderwijs de basis
 • Passend Onderwijs de praktijk
 • Wat te doen bij een ongeluk
 • De basis van Alles telt
 • De basis van Blits
 • De basis van De wereld in getallen
 • De basis van Leesparade
 • De basis van Pluspunt
 • De basis van Rekenrijk
 • De basis van Rekenzeker
 • De basis van Taal / Spelling op maat
 • De basis van Timboektoe
 • De basis van Veilig leren lezen
 • Leerlijnen: basis rekenen
 • Leerlijnen: basis taal
 • Leerlijnen: basis sociaal emotioneel
 • Leerlijnen: verdieping rekenen
 • Leerlijnen: verdieping taal
 • Leerlijnen: verdieping sociaal emotioneel
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus rekenen
 • Digibord bij kleuters
 • Digitaal pesten
 • ParnasSys
 • Sociale Media in het onderwijs
 • 21st Century Skills: de basis
 • 21st Century Skills: de praktijk
 • Ontwerpend leren
 • Onderzoekend leren
 • Techniek voor kleuters
 • Wegwijs in Kennisnet
 • Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden
 • Aan de slag met Google Classroom
 • BYOD in het onderwijs
 • De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen
 • De positie van slachtoffers in het strafproces
 • De toekomst van het onderwijs in een veranderende maatschappij
 • De Week van de Kinderen veilig: Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Digitale geletterdheid: van visie naar praktijk
 • Doelen stellen in de klas
 • Een lerende leerkracht reflecteert
 • Hoe laat ik hoogbegaafde leerlingen tot bloei komen?
 • Hoe zet ik LEGO in tijdens mijn rekenles?
 • Implementatie en verandermanagement in het onderwijs
 • Leiderschap in gepersonaliseerd onderwijs
 • Leren zichtbaar maken met formatieve assessment
 • Omgaan met pestgedrag
 • Opbrengstgericht werken 2.0
 • Oplossingsgericht werken op school
 • Privacy in het onderwijs
 • Reisgids Digitaal Leermateriaal
 • Uitdagend innoveren
 • Van mij of van jou: auteursrecht in het onderwijs
 • Verbinden om innovatie en duurzame waarde creatie te creëren
 • Wenkend perspectief

Voor organisaties hebben we speciale tarieven.

Meer weten over deze tarieven?

Neem contact op.

* verplichte invul velden