5 april 2021

Ziektebeelden herkennen? Onmisbaar!

Home / Artikelen / Ziektebeelden herkennen? Onmisbaar!

In dit cursuspakket leert u verschillende aspecten van de zorgsector. Welke vaardigheden die nodig zijn, ook wordt de wetgeving in kaart gebracht. Eveneens spreken we over ziektebeelden die zich kunnen voordoen bij de verschillende leeftijdsgroepen.

Mensen in woon-zorg centra zijn zeer belangrijk. Momenteel zijn er ontzettend veel vacatures vrij in deze sectoren. Er is een schreeuwend tekort aan werkkrachten die ook de ziektebeelden kunnen herkennen. De woon-zorg centra en ziekenhuizen hebben dringend nood aan versterking. Het beroep van verpleegster of zorgkundige is zeer zwaar, maar u krijgt er zoveel voor terug. De dankbaarheid van de patiënten en inwoners in zorgcentra is onbetaalbaar.

Ik heb deze dankbaarheid ook mogen ervaren, ik heb mij 7 jaar ingezet als vrijwilliger van het Rode Kruis. Dit was soms ook zwaar, maar ik deed het ook vanuit mijn hart.

Wat verstaat men onder digitale vaardigheden?

In onze cursus leert men u hoe u met werkdruk en administratie moet omgaan. Tevens bestudeert u, wat u moet doen met iemand die u hackt of slechte bedoelingen heeft met uw patiëntengegevens. De zorg voor uw bewoners is niet het enigste wat uw beroep inhoudt, maar er is ook een administratieve kant aan verbonden. Hierdoor is het heel belangrijk dat ze in een ziekenhuis heel goed samenwerken, zodat ze chantage en fraude kunnen beperken tot minimum. We trachten niet enkel voor uw veiligheid te zorgen tijdens uw behandeling of u als inwoner/inwoonster, evenwel voor uw privacy als persoon. Dit aspect van de cursus is redelijk recent.

Hoe gaan we om met de wetgeving?

In de zorgsector hebben we ook te maken met wetgeving. Daarom omvat de cursus ook dit onderdeel. Het is dus niet enkel de zorg van mensen waar u rekening mee moet houden, maar ook de wetten en regels. De wetgeving is opgesplitst in hieronder genoemde wetten:

Het (wlz) wet langdurige zorg:
De wet van langdurige zorg is voor mensen met een blijvend ongeval letsel , of langdurige ziekte, maar ook voor mensen met een blijvende beperking. Deze wet verdedigt de belangen van deze mensen. In de cursus leggen ze dit uitvoerig uit.

(Wmo) wet voor maatschappelijke ondersteuning:
In de cursus wordt dit nauwer uitgelegd. In deze wet worden de mensen beschermd die het maatschappelijk moeilijk hebben en ook een beperking hebben. Bovendien proberen ze deze mensen zo lang mogelijk in huiselijke omgeving te laten wonen.

Welke wetgeving krijgt u in de cursus over de jeugd?
In de zorgsector moeten we er ook zijn voor onze jeugd. Want niet elke jongere heeft het goed thuis of op school. Alle jongeren zijn op vele momenten kwetsbaar. Maar diegenen die een lichamelijk en/of mentale beperking hebben, kunnen onze zorgen nog meer gebruiken. In de cursus leren we u, hoe we deze mensen steunen en begrijpen.

We hebben ook de wet voor zorgverzekeringen (Zvw)
We geven u de nodige informatie om de juiste keuze te maken i.v.m. de zorgverzekering en dit niet enkel in het oogpunt van zorgbehoevende, maar ook voor de zorgkundige.

Dit is nu in grote lijnen wat de wetgeving van de zorg inhoud. In de cursus wordt dit uitgebreider behandeld. Vele mensen vinden dit saai. Nochtans gebruikt de cursus de juiste woorden om het zelfs een beetje spannend te maken.

Wat betekent de wet van zorg en dwang?

Deze wet is nog niet zolang van kracht. Op januari 2020 hebben ze deze wet in Nederland goed gestemd. In grote lijnen gaat deze wet om het behoud van eigenwaarde. Het is ten strengste verboden om mensen in hun vrijheid te beperken en tevens zorg toe te dienen wanneer ze dit niet wensen. Tenzij het ongunstig is voor de patiënt of hun omgeving en/of wanneer het leven van de patiënt of zijn omgeving in gedrang komt.

In de ziekenhuizen en woon-zorg centra hebben we vaak te maken met zieke mensen met verschillende ziektebeelden. Maar we hebben daarvoor gekozen, meestal omdat we deze mensen willen beter maken en voor oudere mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, hen een fantastische oude dag bezorgen. In de cursus gaan we een paar ziektebeelden aanhalen. We spreken over enkele ziektebeelden. Niet enkel op gebied van symptomen, alsook hoe je als zorgkundige of verplegend personeel mee dient om te gaan. Wanneer mensen ziek zijn, hebben ze angst om te overlijden. Wij trachten jullie hiertegen te wapenen. Er gaan regelmatig in uw dagelijks leven momenten komen, waarbij u het moeilijk heeft, om los te laten. Gebruik dan deze e-learning cursus als naslagwerk.

Dementie & dementie: beleven gerichte zorg:

Vele mensen denken dat dementie een aandoening is voor ouderen. Maar niks is minder waar. Er bestaat ook jongerendementie, deze mensen beginnen de symptomen rond hun 40 jaar te krijgen. Het is ook dikwijls moeilijk om als persoon of familie deze symptomen en ziektebeelden te herkennen, want wie vergeet er niet eens iets en denkt: wat heb ik nu?

In ons cursuspakket leren ze hoe u moet omgaan met dementie. Tevens ook hoe u de familie bij kunt staan. Op een bepaald moment weet de persoon niets meer en herkent hoe langer hoe minder haar/zijn familie. Dit is het moment dat wij als zorgkundige de familie moet ondersteunen. Niet meer herkend worden door oma of opa is heel zwaar om te dragen. Ik heb het zelf meegemaakt met de papa van mijn man. Persoonlijk heb ik hem niet echt gekend, hij was al in een ver stadium, wanneer ik hem leren kennen. Maar ik heb dikwijls de verhalen gehoord, wat het met de naaste familie doet.

Hoe herkent u een depressie? Wat komt u in de cursus te weten over Diabetes? Hoe neemt u Epilepsie waar?

We leren u hoe we bij mensen een depressie kunnen waarnemen. Depressie is er in verschillende vormen. Meestal is dit een opstapeling van meerdere oorzaken. Oudere mensen krijgen vaak een depressie omdat ze zich verlaten en eenzaam voelen of ze mishandeld worden. Maar hier komen we later op terug. In ons beroep kijken we aan, hoe we dit kunnen verhelpen.

Diabetes hebben is op dit moment geen groot probleem, u moet enkele richtlijnen volgen om uw gezondheid op een goed niveau te houden. Mensen met suikerziekte weten heel goed wat ze mogen en niet mogen. En zeker wanneer ze dit al een tijdje hebben. Ze moeten wel opletten, wanneer ze ziek worden. Maar in onze cursus leren we u hoe diabetes te herkennen en zorg te dragen voor deze mensen.
In de cursus leert u wat epilepsie is en wat u kunt en mag doen wanneer een van uw bewoners een aanval krijgt. Meestal gaat dit gepaard met hevige schokken over hun hele lichaam. Sommige mensen voelen zelfs een aanval van de vallende ziekte opkomen.

Mensen met gehooraandoeningen

Vele mensen hebben problemen met hun oren. We geven u in de cursus, welke aandoeningen. Het is soms moeilijk wanneer mensen niet horen of niet of het gevoel hebben dat we ze niet verstaan.

Hart- en vaatziekten

Heel veel mensen hebben problemen met hun hart. Maar voor de meeste bestaat er goede medicatie. In onze opleiding komt dit aanbod. Vooral op gebied van herkenning.

Infectieziekten

Deze ziekten en ziektebeelden worden onderverdeeld in vier groepen. In elke groep zijn er richtlijnen aan verbonden. Deze komen uitgebreid voor in onze opleiding. Ook welke infectieziekten in de zorgsector van belang zijn en op welke manier we deze gaan behandelen.

Kanker

Deze ziekte vind ik één van de gemeenste ziekten die bij de mensen kan uitbreken. Ook in ons pakket kan deze ziekte niet ontbreken. U gaat in deze cursus dieper op dit onderwerp in. Want hierbij zijn de naaste familie even belangrijk dan de patiënt die een zeer moeilijke periode doormaakt.

Methodisch werken

Wij praten hier uitgebreid over in de cursus. Dit is een soort stappenplan dat we hanteren in veel sectoren, maar ook in de zorgsector kan dit niet vergeten worden.

Oogaandoeningen

Vele inwoners in de zorgcentrums kunnen ook problemen krijgen met hun ogen. Er zijn verschillende aandoeningen die mensen kunnen krijgen. Deze is niet leeftijdsgebonden, dus jong en oud worden met dit geconfronteerd. Maar bij oudere mensen gaat het sneller achteruit.

Ouderenmishandeling

Spijtig genoeg komt mishandeling te vaak voor en durven onze oma’s en opa’s niet over vertellen. Wanneer het door iemand komt van in de zorgsector, dan is het noodzakelijk dat het door iemand van de familie wordt vastgesteld. Maar het kan ook dat u als zorgkundige werkt en dat u hiermee te maken krijgt. In deze opleiding leert men u hoe dit in zijn werking gaat.

Psychoses

Onze hersenen zijn een raar item. Het kan normaal functioneren, maar ook spelletjes met ons spelen. Wanneer iemand aan psychoses lijdt, is het niet altijd makkelijk om te weten of deze persoon een goede of minder goede dag heeft. In de cursus helpen we u hiermee.
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers met een hart voor de zorg. Het is een beroep dat u graag moet doen.

Twijfel niet, start met ons fantastische cursuspakket. U gaat er geen spijt van hebben. Veel geluk.

Cursuspakket Ziektebeelden

Word een HR professional

Of je nu net begint in het veld of je HR-carrière naar het volgende niveau wilt tillen, deze 5 tips helpen je een succesvolle HR-professional te worden en te blijven.

Lees meer
28 januari 2023
2 minuten
Een gezond leven is een gelukkig leven

Met de toename van stress en angst in de samenleving is het essentieel om te weten hoe je voor je fysieke en mentale welzijn kunt zorgen

Lees meer
27 januari 2023
2 minuten
Maak werk van je loopbaan. 

Loopbaanontwikkeling is een van de meest essentiële onderdelen van een succesvolle carrière, maar wat is loopbaanontwikkeling precies?

Lees meer
12 januari 2023
2 minuten
1 2 3 18
Contact
Zwaardstraat 16 (Oude Ambachtsschool)
2584 TX Den Haag
070-7850107
Stuur ons een bericht
© 2022 ZK Academy
apartmentcartphone-handsetmapenter-downmagnifierchevron-down